Hoe werkt de One Stop Shop-regeling voor digitale diensten?

 

Per 1 januari 2015 veranderen de Europese btw-regels voor ondernemers die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten leveren aan particulieren in andere EU-lidstaten. Momenteel dragen de ondernemers btw af in het land waar ze gevestigd zijn, maar vanaf 1 januari 2015 zullen de ondernemers btw moeten afdragen in de landen van hun afnemers. Het is begrijpelijk dat landen dit willen omdat de afnemers zich in hun land bevinden maar de btw-inkomsten vloeien naar het buitenland waar de ondernemer die de diensten levert is gevestigd.

Hoe werkt de regeling?
Het is natuurlijk bijna praktisch ondoenlijk en duur om in elke EU-lidstaat waar digitale diensten worden geleverd de onderneming te registreren en los btw af te dragen. Hiervoor wordt de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) ingevoerd. Dit houdt in dat de ondernemer via één EU-lidstaat de btw-melding kan doen en EU-btw kan betalen. In Nederland stuurt de ondernemer digitaal via het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst de btw-melding (btw-aangifte). De Belastingdienst stuurt de melding met de door de ondernemer betaalde btw door naar de betreffende lidstaten via een beveiligd communicatienetwerk.

Om welke diensten gaat het?
Het gaat om de volgende diensten:

  • elektronische diensten. Deze diensten zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd. Een paar voorbeelden van diensten die volgens de Belastingdienst als elektronische diensten worden gekwalificeerd zijn: onlineverkeersinformatie en -weerberichten, onlinedagbladen en -tijdschriften, onlinegegevensopslag, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.
  • telecommunicatiediensten. Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Voorbeelden: telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.
  • radio- en televisieomroepdiensten spreken iets meer voor zich, maar kortgezegd zijn dit diensten met audio- en audiovisuele inhoud die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten worden aangeboden aan het grote publiek.

Welke stappen moet de onderneming zetten?
Deze nieuwe regeling vergt wel de nodige inspanning van de onderneming. Wij raden ondernemingen aan om eerst te beginnen met een goede inventarisatie waarbij de volgende onderzoeksvragen relevant zijn:

  • In welke EU-lidstaten wonen de consumenten en welke btw-tarieven hanteren deze landen?
  • Hoe moet de registratie plaatsvinden?
  • Binnen welke termijn moet de registratie plaatsvinden?
  • Is de huidige manier van een administratie voeren voldoende of moeten de interne IT-en ERP-systemen (enterprise resource planning) aangepast worden?

Al deze stappen en vragen zijn nu al relevant om onnodige kosten en boetes te voorkomen. Registratie is vanaf 1 oktober 2014 al mogelijk. Zie de toelichting op de site van Belastingdienst.

terug