Gebed zonder eind: btw en zonnepanelen

 

Inmiddels wordt al enige tijd wordt gediscussieerd, overlegd en geprocedeerd over de btw-consequenties voor huiseigenaren met zonnepanelen. Recentelijk heeft de Hoge Raad zich mogen uitlaten in deze discussie.

Geld schenken huis

Casus

Door een woningeigenaar is een zonne-energie-installatie aangeschaft welke op 1 september 2012 in gebruik is genomen. Ter zake van de aanschaf van deze installatie is € 831 aan btw in rekening gebracht. Vanaf het moment van ingebruikneming levert deze woningeigenaar met de installatie opgewekte energie aan een energiemaatschappij. Op 8 maart 2013 is verzocht om uitreiking van een btw-aangifte over de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2012. De inspecteur heeft een aangifte uitgereikt waarbij vermeld is dat de aangifte uiterlijk op 6 mei 2013 moet zijn ingediend. Op 7 april 2013 is de aangifte ingediend. In het aangiftebiljet heeft hij € 21 als verschuldigde omzetbelasting aangegeven en een bedrag van € 831 in aftrek gebracht (per saldo een teruggaaf van € 810).

De inspecteur heeft de teruggaaf geweigerd bij beschikking van 25 mei 2013 met als motivering dat belanghebbende geen btw-ondernemer is. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Amsterdam dat belanghebbende het verzoek om een btw-aangifte uiterlijk op 31 oktober 2012 had moeten indienen en voor het laatste kwartaal 2012 had belanghebbende het verzoek uiterlijk op 31 januari 2013 moeten indienen. Kortom, volgens Gerechtshof Amsterdam was belanghebbende te laat met het verzoeken om uitreiking van btw-aangiften en komt hem om deze reden geen teruggaaf toe.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt (ECLI:NL:HR:2017:3127) in tegenstelling tot het Gerechtshof Amsterdam dat de woningeigenaar wel recht heeft op een teruggaaf. De Hoge Raad oordeelt dat de Nederlandse wetgeving geen termijn kent voor het aanmelden als btw-ondernemer. De wetgeving kent ook geen verplichting om te verzoeken om aangiftebiljetten als de aangifte resulteert in een teruggaaf. Een verplichting om te verzoeken om aangiftebiljetten bestaat enkel als er per saldo een bedrag moet worden voldaan. De enige voorwaarde is dat het verzoek om teruggaaf wordt gedaan in de aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf bestaat. En aan deze voorwaarde is in casu voldaan waardoor de teruggaaf moet worden verleend.

Hoe nu verder?

Helaas betekent dit arrest niet het eind van de discussie.  In deze zaak stond namelijk vast dat in het tijdvak van teruggaaf btw-belaste leveringen hebben plaatsgevonden. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot een andere uitkomst. Wat de uitkomst zal zijn, moet nog blijken. De discussie rondom zonnepanelen en btw is dus nog lang niet afgesloten. Kortom, een gebed zonder eind.

terug