Eenvoudig gebruik maken van de innovatiebox!

 

Om innovaties door bedrijven te bevorderen, gebruikt de Rijksoverheid diverse fiscale middelen. Er kan gebruik gemaakt worden van de Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) afdrachtvermindering en de innovatieboxregeling. De regeling heeft flinke voordelen, maar het bleek voor veel mkb-bedrijven te ingewikkeld. Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

S&O afdrachtvermindering

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) afdrachtvermindering en de innovatieboxregeling. Als een onderneming zich bezighoudt met:

  • ontwikkeling van een voor die ondernemer technisch nieuw fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur; of
  • technisch wetenschappelijk onderzoek; of
  • analyse van de technische haalbaarheid van een eigen ontwikkeling; of
  • procesgericht technisch onderzoek en daarvoor een S&O verklaring heeft ontvangen, dan bestaat recht op een vermindering van de afdracht van loonbelasting.

Berekening

Deze vermindering wordt gebaseerd op de loonkosten van werknemers die deze werkzaamheden uitvoeren en op de overige kosten en uitgaven voor S&O. Dit bedraagt 32% over de kosten tot € 350.000 en 16% over het meerdere. Voor starters is dit zelfs 40% tot € 350.000.

Innovatiebox

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen en winst maken uit octrooien of  activiteiten die onder de S&O-regeling vallen, mogen deze winst onderbrengen in een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting: de innovatiebox. Over deze winst geldt dan een belastingtarief van 5% in plaats van 25%. De innovatiebox is bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers met een NV of een BV te stimuleren.

Regeling ingewikkeld

Hoewel de innovatiebox flinke voordelen kan opleveren, bleek de regeling voor veel mkb-bedrijven te ingewikkeld. Met name het vaststellen van het innovatieboxvoordeel was lastig en zonder externe hulp vrijwel onmogelijk. Vandaar dat vanaf 2013 een eenvoudige innovatieboxregeling in het leven is geroepen. Volgens deze regeling wordt 25% van de winst aangemerkt als innovatieboxwinst, echter tot een maximum van € 25.000. Hiervoor is geen uitgebreid overleg met de Belastingdienst nodig. Belangrijkste voorwaarde is dat een immaterieel activum is voortgebracht waarvoor het S&O project is aangegaan.

Profiteren van fiscaal voordeel

Dit forfait kan drie jaar lang worden toegepast. Daarna kan voor een nieuw voortgebracht immaterieel activum opnieuw het forfait worden toegepast. Altijd bestaat de mogelijkheid om binnen of na die drie jaar toch te kiezen voor de faciliteit van de innovatiebox op basis van de hoofdregel, maar dan is overleg met de Belastingdienst nodig.

Het forfait is dus ook voor kleinere ondernemingen een prima mogelijkheid om te profiteren van het fiscale voordeel van de innovatiebox!

terug