Deel II: 25 tips bij het opstellen van een liquiditeitsprognose

 

Het nauwkeurig voorspellen van de financiële toekomst is voor veel Nederlandse ondernemers buitengewoon lastig. Steeds meer bedrijven geven dan ook geld uit aan het extern laten maken van liquiditeitsprognoses en liquiditeitsbegrotingen. Maar met de juiste hulp is dat helemaal niet nodig. In deel I bespraken we de eerste twaalf tips, in deze column de volgende dertien tips.

Achtergrond

De in totaal 25 tips zijn gemaakt ter ondersteuning van de ondernemer. Een lijstje met tips die u als accountant of bedrijfsadviseur wellicht rechtstreeks aan de ondernemer kunt doorgeven, met een adviserend verhaal. U kunt de ondernemer begeleiden bij het opstellen van de liquiditeitsprognose, waarbij u de tips ter voorbereiding geeft. Lees hier deel I van de column.

Tip 13: Speel regelmatig met de prognose

Wat gebeurt er als iedereen ineens twee keer zo veel tijd nodig had om te betalen? Of half zo weinig? Wat gebeurt er met het saldo als u verhuist naar een goedkoper pand, of uw leveranciers twee weken later betaalt? Test dit regelmatig op de liquiditeitsprognose, want zo komt u op ideeën om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Tip 14: Houd rekening met btw in de liquiditeitsbegroting

Prisma advies merkt op dat het bij de liquiditeitsbegroting van groot belang is dat debiteuren en crediteuren inclusief btw worden opgenomen. Dit is anders dan bij een exploitatiebegroting. Ook dient u rekening te houden met btw over investeringen. Daarnaast zijn er ook uitgaven waarover geen btw gerekend hoeft te worden, denk hierbij aan aflossingen en verzekeringen.

Tip 15: Betrek zoveel mogelijk afdelingen

Voor een liquiditeitsbegroting is het essentieel dat toekomstige cijfers zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat. Door per afdeling een overzicht van inkomsten en uitgaven in kaart te brengen, kan uiteindelijk een betrouwbaar plaatje worden geschetst. Goede interne communicatie met de relevante afdelingen is daarom essentieel. Uiteindelijk dienen de genoemde cijfers nog wel gecheckt te worden op correctheid, bijvoorbeeld door de administrateur.

Tip 16: Neem het afgelopen boekjaar als uitgangspunt

Financieel Management benadrukt dat een naadloze aansluiting op het afgelopen boekjaar van groot belang is voor het opstellen van de liquiditeitsprognose. Het voordeel van het werken met historische getallen is dat hierin ook seizoenseffecten zijn opgenomen.

Tip 17: Doe een voorcalculatie van uw af te dragen en te ontvangen belastingen

Omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting zijn op basis van uw inschattingen goed voor te calculeren, en anders wellicht met de hulp van uw accountant of belastingadviseur. Door deze belastingen vooraf te begroten en op te nemen in uw cashflowplanning houdt u er ook grip op. Tevens voorkomt u situaties waarin bijvoorbeeld de fiscus onvoorziene druk legt op uw cashflow en liquiditeiten.

Tip 18: Reserveer een deel van de ontvangen bedragen voor het betalen van uw belastingen

Belastica geeft aan dat door 20% van de bedragen die u van uw klanten ontvangt op een aparte spaarrekening te zetten, u voorkomt dat u de verschuldigde omzetbelasting niet kunt betalen. Bent u ook ondernemer voor de inkomstenbelasting? Maak dan een soortgelijk spaarpotje voor de te betalen inkomstenbelasting.

Tip 19: Let op fouten bij kasposities

Een liquiditeitsbegroting wordt vaak maandelijks gemaakt. Een regelmatig voorkomende fout die hierin nog wel eens gemaakt wordt is dat een bepaalde maand negatief uitkomt. Bij een “kaspositie” kan dat dit echter niet het geval zijn. Indien dit zich voordoet zal er dus in beginsel meer krediet nodig zijn.

Tip 20: Welke kosten moeten daadwerkelijk betaald worden?

Let bij de liquiditeitsbegroting goed op het totaalplaatje: is er wel aan alle kosten gedacht? Slim in Ondernemen raadt aan om te letten op de kosten die daadwerkelijk betaald moeten worden. Zo zijn afschrijvingen wel boekhoudkundige kosten, maar gaan deze niet van liquiditeiten af.

Tip 21: Bepalen van crediteuren en debiteuren

Debiteurenontvangsten doe je op basis van de omzetprognose en de verwachte krediettermijn. De crediteuren kun je bepalen op basis van een percentage van de omzet, bijvoorbeeld bij een projectenorganisatie waar ook met materialen en onderaanneming wordt gewerkt.

Tip 22: Vergelijk en verklaar afwijkingen

Een liquiditeitsbegroting gaat volgens Enigma pas effectief worden op het moment dat u maandelijks de actualiteit naast de begroting zet en afwijkingen gaat verklaren. U kunt dan maatregelen nemen en tevens de prognose aanpassen wat betreft rekenregels. Ook kun je inzoomen op lagere debiteurenontvangsten of hogere crediteurenbetalingen en verklaringen zoeken respectievelijk in actie komen.

Tip 23: Wees secuur op de input

De input van een liquiditeitsprognose is zeer belangrijk, zo benadrukt Enigma Consulting. Regelmatig overleg over verwachte omzet met afdelingen binnen onderneming is van toegevoegde waarde om de prognose zo betrouwbaar mogelijk te maken. Garbage In = Garbage Out, dus wees kritisch op de input van uw liquiditeitsprognose of liquiditeitsbegroting.

Tip 24: Wees kritisch op geautomatiseerde software

Zoals gezegd, zijn steeds meer ondernemers op zoek naar hulpmiddelen en alternatieven voor het opstellen van een liquiditeitsbegroting. Hoewel er bruikbare software is, zijn de meeste geautomatiseerde programma’s vaak plat en simpel. Het gevolg een onrealistisch en onbruikbaar scenario, het opstellen van een liquiditeitsoverzicht blijft nu eenmaal maatwerk.

Tip 25: Vaar niet blind op je voorspelling

Een liquiditeitsprognose is een nuttig instrument om toekomstige geldstromen te voorspellen en beheersen. Maar vergeet nooit naar de werkelijkheid te kijken. Een dergelijke voorspelling is één instrument om uw bedrijf te verbeteren, maar er zijn meer die je gezamenlijk moet bekijken.

Lees hier het volledige artikel >

terug