Deel I: 25 tips bij het opstellen van een liquiditeitsprognose

 

Het nauwkeurig voorspellen van de financiële toekomst is voor veel Nederlandse ondernemers buitengewoon lastig. Steeds meer bedrijven geven dan ook geld uit aan het extern laten maken van liquiditeitsprognoses en liquiditeitsbegrotingen. Maar met de juiste hulp is dat helemaal niet nodig. In deze column de eerste twaalf tips, opgesteld met experts uit het werkveld, gericht op het ondersteunen van de ondernemer.

Achtergrond

CreditExpo laat weten dat zo’n 70% van de werkgevers aangeeft dat de uiteindelijke cashflow meer dan 10% afweek van de gemaakte liquiditeitsprognose. Dit alles terwijl een betrouwbare liquiditeitsprognose goud waard is voor een onderneming. De in totaal 25 tips zijn gemaakt ter ondersteuning van de ondernemer. Een lijstje met tips die u als accountant of bedrijfsadviseur wellicht rechtstreeks aan de ondernemer kunt doorgeven, met een adviserend verhaal. U kunt de ondernemer begeleiden bij het opstellen van de liquiditeitsprognose, waarbij u de tips ter voorbereiding geeft.

Tip 1: Maak uw liquiditeitsprognose zelf 

Het opstellen van een liquiditeitsprognose hoeft niet meteen en in zijn geheel door een accountant of bedrijfsadviseur te worden opgesteld. Zij kunnen u hierin natuurlijk wel begeleiden en de uiteindelijke liquiditeitsprognose toetsen.

U kent zelf uw dagelijkse business het best en weet wat reële aannames zijn. Houdt gevoel bij de getallen en uw bedrijf door de liquiditeitsprognose zelf te maken of in samenwerking met uw accountant of bedrijfsadviseur.

Tip 2: Houd het simpel

Veel ondernemers verliezen zich in de details bij het maken van zowel de liquiditeitsbegroting als de liquiditeitsprognose. Ze besteden zoveel tijd aan het uitzoeken van zelfs de kleinste bedragen, dat het veel te veel tijd kost en niet meer af komt.

Tip 3: Een goede bedrijfsvoering als basis

Greyt geeft aan dat de betrouwbaarheid van een liquiditeitsprognose valt of staat met de bedrijfsvoering. Wanneer er structureel in kaart is gebracht hoeveel er verkocht wordt, aan wie, tegen welke bedragen en met welke betaaltermijnen, dan wordt het mogelijk om een goed liquiditeitsoverzicht op te stellen. Zorg dus dat eerst de interne structuur op orde is, dat y weet wat u verkoopt en aan wie. Dit is de basis om vooruit te kunnen kijken. Met een strategie waarin baten en lasten in kaart zijn gebracht, kan op deze basis een concrete liquiditeitsprognose opgesteld worden.

Tip 4: Voorspel niet te ver vooruit

Vaak zijn acht tot twaalf weken al voldoende om te zien welke actie u moet ondernemen. Uw vaste uitgaven kunt u veel langer vooruit plannen, maar uw flexibele uitgaven niet. En uw inkomsten ook niet. Hoe verder u vooruit plant in de liquiditeitsplanning, hoe onzekerder het wordt.

Tip 5: Inzichtelijk maken en plannen van inkomende en uitgaande geldstromen

Het advies van Proint is om bij inkomende geldstromen te letten op seizoenspatronen, betalingstermijnen bij debiteuren, afspraken die afwijken, en het betaalgedrag van klanten. Op deze inkomende geldstroom heeft u weinig tot geen invloed, anders is dit voor de uitgaande geldstromen. Omdat u deze zelf aanstuurt, zijn uitgaven als salariskosten en bedrijfslasten goed te plannen.

Tip 6: Wat geef ik morgen uit?

Om een liquiditeitsbegroting op te stellen, is het cruciaal om zicht te hebben op toekomstige uitgaven. Stel uzelf de vraag eens wat u morgen uitgeeft, zo luidt het advies van Power Finance Holding. Wat blijkt? Voor veel ondernemers is deze lastig te beantwoorden. Zij staan niet stil bij toekomstige uitgaven en zien de cashflow ten onrechte als een verlies- & winstrekening.

Tip 7: Maak onderscheid tussen vaste uitgaven en variabele uitgaven

Vaste uitgaven, zoals huur en personeel, zijn alle maanden nagenoeg hetzelfde. U kunt ze niet zomaar even een maandje uitstellen. Flexibele uitgaven zijn de uitgaven waar u mee kunt schuiven als u krap zit. Daar kunt u het eenvoudigst op sturen. Als u beide gescheiden weergeeft, krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden om op korte termijn te besparen op flexibele uitgaven, of op lange termijn op vaste uitgaven.

Tip 8: Gebruik een week als eenheid wanneer u weinig saldo op de rekening hebt

Naarmate u krapper bij kas zit, moet u preciezer sturen. Heeft u weinig financiële ruimte? Dan is het raadzaam om de liquiditeitsprognose te maken op weekbasis, zodat u per week kunt bijsturen. Zit u ruimer in je saldo, dan kunt u het ook per maand plannen.

Tip 9: Houd rekening met reële betaaltermijnen

De factuur kan dan wel een betaaltermijn van twee weken hebben, als uw klant in werkelijkheid pas na vier weken betaalt, kunt u dat maar beter zo opnemen. Uw doel is immers de ontwikkeling van de saldo voor de komende tijd te voorspellen met zo reëel en recent mogelijke input.

Tip 10: Herzie de prognose

De liquiditeitsprognose is een prognose, geen werkelijkheid. Uno Adviesgroep geeft dan ook de tip om deze prognose met regelmaat te herzien. Op deze manier bekijkt u vanaf een helikopterview de financiële situatie van uw bedrijf. Een liquiditeitsprognose blijft alleen werkend als u deze regelmatig toetst aan de werkelijke realisatie. Als u goed nagaat waar de verschillen tussen de verwachting en de werkelijkheid vandaan komen, word u niet alleen beter in het voorspellen van de toekomst, maar ziet u dat uw bedrijf beter gaat presteren.

Tip 11: Toets het effect van betaalafspraken of aannemen van grote orders eerst in de liquiditeitsprognose

Heeft u ook weleens gehad dat u een groot contract had getekend en net terug op kantoor ontdekte dat u niet genoeg geld had voor de inkoop? Om deze reden is het goed om, voordat u de opdracht uit onderhandelt, het effect van de betaaltermijnen in de liquiditeitsprognose plant. Maak dan de termijnen onderdeel van de onderhandeling, zodat het u zo gunstig mogelijk uit komt.

Tip 12: Modelleer de liquiditeitsprognose digitaal

Om de liquiditeitsbegroting visueel weer te geven en te modelleren, kunnen programma’s als Excel of Vision Planner gebruikt worden. Let hierbij wel op consistentie en nauwkeurigheid. Bij een model dat goed staat ingevoerd, kunnen gemakkelijk verschillende scenario’s getest worden.

Volgende week de volgende 13 tips.

Lees hier het volledige artikel >

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug