De kortingsregeling in de 30%-regeling, strijd met EU-wetgeving?

Bron: Fiscaal Totaal

De kortingsregeling van artikel 10ef Uitvoeringsbesluit LB is met ingang van 1 januari 2012 verhoogd naar 25 jaar. Met deze verhoging wilde het kabinet structureel 15 miljoen euro besparen. Deze maatregel heeft tot gevolg dat vrijwel alle Nederlanders die in Nederland gewoond of gewerkt hebben niet meer in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Deze week bespreekt de redactie de (mogelijk) juridische gevolgen van de kortingsregeling voor Nederland en wat dit betekent voor het vestigingsklimaat.

De kortingsregeling per 1 januari 2012

Deze regeling komt er kortgezegd op neer dat de looptijd van de 30%-regeling van 8 jaar wordt verkort met het eerdere verblijf of tewerkstelling van de werknemer in Nederland in de afgelopen 25 jaar.

Vestigingsklimaat

De (voorganger van de) 30%-regeling is ooit uit noodzaak ingevoerd in verband met de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Er was behoefte aan hoogopgeleide, gekwalificeerde werknemers. Het moest aantrekkelijk worden om in Nederland te komen werken. De 30%-regeling wordt gehandhaafd omdat deze nog steeds belangrijk is voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, maar ook het aantrekken van hoogopgeleide ‘specifiek deskundige’ werknemers. Een Nederlander die bijvoorbeeld na zijn opleiding naar het buitenland is verhuisd en daar een goede vervolgopleiding heeft genoten en jarenlang werkervaring heeft opgedaan komt in bijna alle gevallen niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling. Tenzij géén sprake is van verblijf of tewerkstelling in Nederland, in de 25 jaar na vertrek uit Nederland. De overheid wil hier openlijk mee bereiken dat Nederlanders niet meer in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit lijkt ons geen slimme zet. Juist Nederlanders die in het buitenland gewerkt en kennis opgedaan hebben kunnen een grote bijdrage leveren aan de kenniseconomie, zij weten hoe alles werkt in Nederland en spreken bovendien de taal. Waarom zou een Nederlander die jarenlang in het buitenland heeft gewoond en gewerkt niet in aanmerking komen voor de 30%-regeling en een buitenlander wel? Als de Nederlander maar ‘specifiek deskundig’ genoeg is, voor de rest zou het niet uit moeten maken. De Nederlander die bijvoorbeeld al 10 jaar in het buitenland is moet eveneens kosten maken om weer een bestaan op te bouwen in Nederland.

Strijd met EU-wetgeving?

Een niet eerder in de literatuur gestelde vraag is of de kortingsregeling strijd zou kunnen opleveren met het vrije verkeer van werknemers. De kortingsregeling benadeelt Nederlanders die uit het buitenland weer terugkomen naar Nederland om te werken. Door deze regeling worden de perioden van verblijf of tewerkstelling in Nederland in de 25 jaar na vertrek gekort op de totale looptijd van 8 jaar. Bijna alle Nederlanders komen hierdoor niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling bij terugkomst. Op grond van het Hurd-arrest van het Hof van Justitie EG, 15 januari 1986, zaak C-44/84 zou een Nederlander die in Nederland werkt en beweert dat hij voor de loonbelasting slechter wordt behandeld dan de buitenlander geen bescherming krijgen van het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU), omdat er sprake is van een ‘interne situatie’.

Maar hoe zit het met een Nederlander die een dubbele nationaliteit heeft (naast de Nederlandse een nationaliteit van een EU-land) en die zich tegenover de woonstaat beroept op het vrije verkeer van werknemers? Deze persoon is niet bij voorbaat kansloos als we kijken naar het Gilly-arrest, 12 mei 1998, nr. C-336/96. In deze zaak deed een Duitse vrouw met een Duitse en later een Franse nationaliteit (wegens een huwelijk) een beroep op het vrije verkeer van werknemers tegenover haar woonstaat Frankrijk. Aangezien zij haar beroepswerkzaamheden uitoefent in Duitsland en woont in Frankrijk wordt zij wel beschermd door het VWEU. De Nederlander met naast de Nederlandse een andere (Europese) nationaliteit die in Nederland gaat werken wordt slechter behandeld dan bijvoorbeeld een Italiaan doordat hij bij voorbaat bijna altijd niet meer in aanmerking, of beperkt in aanmerking kan komen voor de 30%-regeling. Naar schatting raakt de verhoogde kortingsregeling 1500 tot 2000 personen, het is dus wachten op de eerste procedure(s).

Bron: Redactie FiscaalTotaal

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug