De keuze voor herkenbaarheid

 

Onlangs sprak ik een klant over het maken van een belastingaangifterapportage voor zijn klant. Hij wilde graag uitgebreide rapporten sturen, zodat het transparant was hoe hij zijn berekeningen had gemaakt. Maar ook zodat het duidelijk was hoeveel werk hij voor zijn klant gedaan had.

Onbegrijpbaar

Onze eerste opzet was juist om een compact rapport te maken. De meeste particuliere klanten willen niet meer weten dan “wat moet ik betalen” en “krijg ik nog iets terug”. Het dikke rapport van hun adviseur lezen of begrijpen ze vaak niet, bleek uit ons onderzoek.

De échte behoefte

Dit is een uitdaging waar we vaak voor staan: doen we wat onze klanten gewend zijn, of lezen we tussen de regels door wat de échte behoefte is, en ontwerpen we daar een oplossing voor. Iets wat onze klant ons niet kan vertellen, omdat hij niet weet dat het bestaat, en dat het misschien beter werkt dat hij gewend is. In dit geval: maken we een uitgebreid rapport, omdat onze klanten dat gewend zijn? Of maken we een compact rapport, dat in veel gevallen waardevoller is voor de klant van onze klant?

Herkenbaarheid

Hoewel we graag willen innoveren, is herkenbaarheid het uitgangspunt bij de herbouw van BAS naar Nextens IB-online. We zijn niet voor niets marktleider met onze desktop aangiftesoftware, onze bestaande klanten werken er prettig mee. Maar toch wilden we het moment aangrijpen om het product nóg beter te laten aansluiten bij het werkproces van de belastingadviseur. Daarom hebben we in het afgelopen jaar veel klanten gesproken en verbeteringen doorgevoerd.

Uit die gesprekken kwam onder andere naar voren dat u het prettig vindt als het programma meldingen geeft die u helpen om uw werk te organiseren.  Meldingen hebben daarom een prominente plek ingenomen in het nieuwe ontwerp. Bent u daar blij mee? We horen het graag!

terug