De Belastingdienst op fishing expedition

 

De Belastingdienst gaat regelmatig op fishing expedition. In dat verband vraagt de Belastingdienst (persoons)gegevens van derden op bij administratieplichtigen. De Belastingdienst weet vooraf niet wie het zal aantreffen en welke informatie het zal vergaren. Een dergelijke benaderingswijze betekent in de regel een grote inbreuk op de privacy van (onverdachte) burgers.

Kort geding

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden bij het verzamelen van informatie voor het heffen van belastingen. Uiteraard mag informatie worden opgevraagd bij de belastingplichtigen zelf, maar de Belastingdienst mag ook bij administratieplichtige ondernemers gegevens opvragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van derden. Die zijn er uiteraard niet al te happig op om die informatie te verstrekken. Administratieplichtigen verzetten zich daarom vaak tegen een dergelijk verzoek van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hiertegen het kort geding ontdekt. Met dat middel dwingt de Belastingdienst informatie van derden af op straffe van een hoge dwangsom. Hiermee heeft de Belastingdienst al een aantal keren succes gehad. Zo heeft GWK Travelex gegevens moeten verstrekken over contante betalingen en buitenlandse overboekingen, nadat de Belastingdienst het GWK had gedreigd met een hoge dwangsom. Ook EMS/Omnipay zwichtte voor de druk van het kort geding waarbij zij op straffe van eenzelfde dwangsom de transactiegegevens van buitenlandse credit- en debetcards aan de Belastingdienst moest overhandigen.

SMSParking

De Belastingdienst haalde in eerste instantie bakzeil in de zaak van SMSParking. SMSParking, dat klanten met hun telefoon parkeergeld laat betalen, is door de Belastingdienst voor de rechter gedaagd omdat het weigerde parkeergegevens over te dragen. De Belastingdienst wil van alle klanten van het bedrijf weten waar ze in 2012 parkeerden. Op die manier wil het controleren of leaserijders niet méér privékilometers maakten dan ze via hun rittenadministratie opgaven, of het een geschorst kenteken betreft of het voertuig tot de bedrijfsvoorraad van een autohandelaar behoort. De rechtbank in Den Bosch bepaalde dat de Belastingdienst de privacy van gebruikers zou schenden als de gegevens gedeeld zouden worden. Echter, Gerechtshof Den Bosch heeft onlangs bepaald dat SMSParking gegevens van cliënten moet delen met de Belastingdienst. Het Hof erkent dat het overdragen van de gegevens in strijd is met de privacy, maar het algemeen belang weegt in deze zaak zwaarder.

Parkeergegevens

De Belastingdienst is al langer uit op parkeergegevens. Zo heeft de Belastingdienst al data gekregen van Servicehuis Parkeren (SHP). Deze provider verwerkt alle kentekengegevens die bij parkeerautomaten ingevoerd worden. Ook parkeergegevens van automobilisten die via hun telefoon betaalden in gemeenten die bij het SHPV zijn aangesloten kwamen zo in handen van de Belastingdienst. Yellowbrick, een concurrent van SMSParking, heeft na overleg met haar juristen besloten data af te staan.

Ik ben van mening dat de Belastingdienst niet onbeperkt informatie kan opvragen bij derden door middel van (ongespecificeerde) fishing expeditions. Het recht op privacy zou in dergelijke gevallen zwaarder moeten wegen dan het waarborgen van het economisch welzijn in Nederland. Ik hoop voor de rechtsontwikkeling dat SMSParking in cassatie gaat en dat de zaak ook nog op Europees niveau behandeld gaat worden.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Belastingadvies-administratie kantoor Brulleman
Wat is extra opbrengst aan belastinggelden wanneer alle opgevraagde parkeerinformatie is verwerkt en hoe hoog zijn de perceptiekosten. Weegt het een, een eventuele netto opbrengst tegen het ander, een steeds verder gaande inbreuk op privacy.
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug