Een boek is een boek… binnenkort ook voor de BTW?

 

De afgelopen jaren zijn er de nodige procedures geweest en vragen gesteld over het BTW-tarief voor e-books. Tot op heden is het Europese Hof van Justitie van mening dat een verlaagd tarief niet mogelijk is. Recent heeft de Europese Commissie bevestigd dat zij met een voorstel komen het lage tarief toe te staan. In deze column een overzicht van de stand van zaken en een vooruitblik naar de toekomst.

Aanleiding

Nu is het zo dat een e-book net zo duur of misschien zelfs duurder is als een gedrukt boek. Dat terwijl de productiekosten voor een fysiek boek duurder zijn. Bij de nodige lidstaten is daarom ook de wens geuit om een e-book goedkoper te maken dan een gedrukte versie door het BTW-tarief te verlagen.

Fysieke dragers

Het Europese Hof van Justitie heeft op 5 maart 2015 in een tweetal procedures (EC vs. Frankrijk en EC vs. Luxemburg) geoordeeld dat het verlaagde tarief op e-books niet is toegestaan. Zij heeft dit gebaseerd op de huidige tekst van de Europese BTW-richtlijn. Daarin is opgenomen dat het moet gaan om de levering van een boek op een fysieke gegevensdrager. Omdat een e-book voor de heffing van de BTW gezien wordt als een dienst en er daarnaast geen sprake is van een fysieke gegevensdrager, staat de huidige tekst van Europese BTW-richtlijn de toepassing van het verlaagde tarief in de weg.

Aankondiging voorstel wijziging

In mei 2015 heeft de Europese Commissie de eerste aanzet gegeven richting een wijziging van de BTW-richtlijn op dit punt. Eerder dit jaar is dit verder uitgewerkt in het “action plan on VAT”. Daarin is te lezen dat de Europese Commissie nog in 2016 met een voorstel zou komen om de BTW-richtlijn te wijzigen. In een recente conclusie van een Poolse procedure is dat nogmaals te lezen. De verwachting is dat de Europese Commissie volgende maand met een voorstel komt. Dat voorstel moet er voor zorgen dat lidstaten vanaf 1 januari 2017 het verlaagde tarief toe kunnen passen op de verkoop van e-books.
Omdat dit een wens is van de nodige lidstaten, verwacht ik dat zij het hierover snel eens worden. Door lagere productiekosten wordt een e-book vanaf volgend jaar misschien dan toch goedkoper dan de gedrukte versie.

Conclusie

Ondanks een identieke inhoud was het tot nu toe zo dat op een papieren boek een lager BTW gold dan op een digitaal boek. Aan de gemiddelde consument is dat naar mijn idee niet uit te leggen. Zeker gezien het feit dat zij meer en meer e-books lezen. Ik juich een wijziging van de BTW-richtlijn op dit punt dan ook van harte toe.

terug