Overige wetgeving

NOB-commentaar op Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

Op het Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht heeft de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) commentaar gegeven, waarvoor een internetconsultatie is geopend. Lees verder