Columns

Een ‘echte’ kleineondernemersregeling voor de BTW?

Sinds jaar en dag kunnen “kleine” ondernemers in Nederland voor de heffing van btw gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). De wetgever is van mening dat de KOR toe is aan een vereenvoudiging en modernisering en heeft een internetconsultatie geopend. In deze column ga ik in op de huidige KOR en op het voorstel zoals het nu ter consultatie is voorgelegd. Lees verder

Toeslagen bij samenwoning met niet-partner

Onlangs kwam ik in contact met Femme. Gescheiden, alleenstaande moeder, zzp-er met beperkt inkomen en in grote mate afhankelijk van diverse toeslagen. Femme moest duizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. En wellicht nog erger, een groot deel van haar toeslagen was voor de toekomst drastisch verlaagd. Was, want na twee maanden moeizame communicatie met de Belastingdienst is de financiële lucht voor Femme weer geklaard. Haar recht op toeslagen is herleefd en alle aanslagen zijn van tafel. Nieuwsgierig? Hierna meer over de situatie van Femme. Lees verder

B2C E-commerce en btw: wel of geen drempelbedragen?

U heeft het al gemerkt: het gaat goed met de online verkopen. Niet dat u dagelijks verkoopstatistieken opzoekt, maar loopt u maar eens tussen 20.00 uur en 22:00 uur door uw woonwijk. U komt minstens drie tamelijk oude bestelbussen tegen die vol zitten met pakketjes voor de online shoppende consument. Ze zijn makkelijk herkenbaar: ze staan midden op straat (vooral daar waar de parkeervakken leeg zijn...) met de motor continu aan of ze scheuren – pardon: rijden – door uw straat, waarbij de verkeersregels ruim worden geïnterpreteerd. Lees verder

Bennie Boef

In een recente uitspraak van het hof krijgt gemachtigde een ernstige waarschuwing wegens onfatsoenlijk en respectloos taalgebruik. De belastingadviseur spreekt de belastingambtenaar o.a. aan met “Bennie Boef”. Verder laat de belastingadviseur zich op grove wijze uit over Nederland en ambtenaren van wetgeving en de uitvoeringspraktijk (met teksten als: apenland, bananenrepubliek, baggerland, georganiseerde misdaadorganisatie en maffiose trekken). Lees verder

Verzekeringsplicht van de DGA en zijn partner

De verzekeringsplicht van de partner van de DGA is regelmatig onderwerp van discussie. Wanneer premies voor de werknemersverzekeringen zijn afgedragen, zou je denken dat hierdoor ook het recht op een uitkering ontstaat. Niets is minder waar! Wanneer een beroep op een uitkering wordt gedaan, bestaat de kans dat het UWV deze afwijst. Lees verder

De economische verwevenheid en de fiscale eenheid btw

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan ten aanzien van de voorwaarde van economische verwevenheid in de fiscale eenheid btw (uitspraak van 27 februari 2018, zaaknummer 17/00277). Hoe zat dit ook alweer? Lees verder

Parkeren, bier en t-shirts tegen laag btw tarief?

De laatste tijd verschijnen er de nodige uitspraken over de toepassing van btw tarieven bij samengestelde prestaties. Wanneer moet u nu per prestatie het tarief bepalen en in welke situatie gaat de ene prestatie op in de andere en geldt voor beide hetzelfde tarief? In de column ga ik in op de verschillende uitspraken en de achtergrond daarbij. Lees verder

Uitspraak Europees Hof van Justitie met gevolgen voor fiscale eenheidsregime

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime op onderdelen in strijd is met het Europese recht van vestiging. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland en heeft tevens budgettaire gevolgen voor de overheid. Het kabinet heeft daarom al op 25 oktober 2017 spoedreparatiemaatregelen aangekondigd om de gevolgen van deze uitspraak te beperken. Lees verder

Btw, aftrek en vooruitbetaling

Het recht op aftrek van voorbelasting blijft ons bezighouden. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. In deze Duitse zaak ging het om of al dan niet recht op aftrek van voorbelasting bestaat ter zake van btw op een factuur in het kader van een vooruitbetaling. Lees verder

Boeterisico voor de adviseur

Van belastingadviseurs wordt tegenwoordig verlangd dat ze een verlengde arm van de overheid zijn. Paradoxaal is dat tegelijkertijd het wettelijk instrumentarium is uitgebreid om, als er vervolgens iets mis gaat, adviseurs te kunnen straffen. Lees verder