Columns

Spelregels: crediteurenakkoord en btw

Veel ondernemers hebben ermee te maken: afnemers die niet (meer) betalen. De ondernemer zal toch een vervelende keuze moeten maken; het treffen van incassomaatregelen of het (deels) kwijtschelden van de vordering. Ondernemers kiezen vaak voor een compromis en gaan akkoord met het deels kwijtschelden van een vordering. Het vervelende is dat niet altijd rekening gehouden wordt met de btw en dat kan pijn doen! Lees verder

Btw en zonnepanelen, hoe zat het ook al weer?

Zonnepanelen op daken van woonhuizen worden steeds meer een vertrouwd gezicht in ons straatbeeld. Al meer dan 400.000 huizen in Nederland hebben een zonne-energiesysteem. Vanaf 2013 is het mogelijk om de btw op de aanschaf van deze systemen bij de Belastingdienst terug te vragen. Maar hoe werkt dat ook alweer? Lees verder

Deel II: 25 tips bij het opstellen van een liquiditeitsprognose

Het nauwkeurig voorspellen van de financiële toekomst is voor veel Nederlandse ondernemers buitengewoon lastig. Steeds meer bedrijven geven dan ook geld uit aan het extern laten maken van liquiditeitsprognoses en liquiditeitsbegrotingen. Maar met de juiste hulp is dat helemaal niet nodig. In deel I bespraken we de eerste twaalf tips, in deze column de volgende dertien tips. Lees verder

Rutte III legt rekening voor verbeteren vestigingsklimaat bij binnenlandse DGA

Na een historisch lange formatieperiode werd op 10 oktober het regeerakkoord gepresenteerd door het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord is gewijzigde regelgeving gepresenteerd die ervoor moet zorgen dat het vestigingsklimaat in Nederland versterkt wordt. Een van de wijzigingen betreft de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief. Lees verder

Deel I: 25 tips bij het opstellen van een liquiditeitsprognose

Het nauwkeurig voorspellen van de financiële toekomst is voor veel Nederlandse ondernemers buitengewoon lastig. Steeds meer bedrijven geven dan ook geld uit aan het extern laten maken van liquiditeitsprognoses en liquiditeitsbegrotingen. Maar met de juiste hulp is dat helemaal niet nodig. In deze column de eerste twaalf tips, opgesteld met experts uit het werkveld, gericht op het ondersteunen van de ondernemer. Lees verder

Vertrouwen in de toekomst

De plannen die met Prinsjesdag gepresenteerd waren, boden weinig inspiratie tot het schrijven van een column. Het demissionaire kabinet liet de belangrijkere onderwerpen over aan het volgende kabinet. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III worden nu wel rigoureuze plannen gepresenteerd onder het motto: ‘vertrouwen in de toekomst’. Lees verder

Goede doelen opgelet!

Goede doelen ontvangen steeds minder subsidies waardoor er steeds op creatievere manieren aan fondswerving wordt gedaan. Bijvoorbeeld door kaarten te verkopen of het organiseren van een benefietgala. Door op andere manieren fondsen te werven, kan het goede doel de wondere wereld van de btw betreden. Lees verder

Btw in het Belastingplan 2018, wat volgt er nog?

Op 19 september jl. heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2018 gepresenteerd. In deze column ga ik in op de wijzingen voor de btw op het gebied van medicijnen en de landbouwregeling. Vervolgens ga ik nog in op de mogelijke plannen vanuit de formatietafel. Lees verder

Het onoverzichtelijke woud aan renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting

Uit de formatiegesprekken druppelen soms enkele nieuwe belastingplannen door. Zo vernamen we dat een vlaktaks ter sprake is gekomen en er wellicht een eenvoudiger belastingstelsel komt. Wij verzoeken de formateurs om alvast na te denken over het afschaffen van verschillende renteaftrekbeperkingsregelingen in de vennootschapsbelasting bij invoering van de nieuwe renteaftrekbeperking. Lees verder

Er zit muziek in CRM

CRM is trending. CRM is hip. Als we de meeste consultants mogen geloven moet ieder accountantskantoor zo snel mogelijk met CRM van start. Als CRM-leverancier voor de accountancybranche zijn wij het hier uiteraard volledig mee eens. Want werken zonder CRM is zoals luisteren naar een rockconcert zonder gitarist. Lees verder