Columns

Boeterisico voor de adviseur

Van belastingadviseurs wordt tegenwoordig verlangd dat ze een verlengde arm van de overheid zijn. Paradoxaal is dat tegelijkertijd het wettelijk instrumentarium is uitgebreid om, als er vervolgens iets mis gaat, adviseurs te kunnen straffen. Lees verder

Schenking aan de partner

Veel ondernemers zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Bij het aangaan van het huwelijk is vaak gekozen voor koude uitsluiting. Niet verrassend, deze vorm van huwelijkse voorwaarden was voorheen de meest gebruikelijke. Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Lees verder

Reparatiemaatregelen vennootschapsbelasting (Belastingplan 2018 en Overige Fiscale Maatregelen 2018) deel 4: artikel 15ac, lid 5 Wet VpB

In bovengenoemde wetswijzigingen zijn reparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting opgenomen. Veelal naar aanleiding van jurisprudentie die niet in de lijn lag met de wensen van de wetgever. Het gaat om vier maatregelen, alsmede een aangekondigd wetsvoorstel. In een reeks van columns besteed ik aandacht aan deze wetgeving. De eerdere columns gaan over artikelen 10, 15ac en 13d, lid 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze vierde column besteed aandacht aan artikel15ac, lid 5 van die wet. Lees verder

Fiscale Periodieke Keuring

In mijn columns ga ik over het algemeen in op actualiteiten in de omzetbelasting. Vandaag snijd ik een ander onderwerp dat ik in mijn dagelijkse (MKB) praktijk tegen kom. De economie draait momenteel weer op volle toeren. Lees verder

De statistische steekproef en de vergrijpboete

Eén van de taken van de Belastingdienst is om belastingen te heffen. Hiervoor heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden, waaronder het uitvoeren van boekenonderzoeken. Daarbij kan de statistische steekproef als controlemiddel worden ingezet, waardoor de controlemedewerker een controle efficiënt kan uitvoeren. Lees verder

Het onbedoelde fiscale gevolg van pensioenverrekening

Bij een echtscheiding moeten veel financiële zaken worden afgewikkeld. Er wordt geïnventariseerd wat er is en hoe dit te verdelen. Soms resulteren de afspraken in het verrekenen van pensioen/lijfrente met een ander vermogensbestanddeel. Maar pas op, de fiscale gevolgen hiervan kunnen enorm zijn! Lees verder

Reparatiemaatregelen vennootschapsbelasting (Belastingplan 2018 en Overige Fiscale Maatregelen 2018) deel 3: artikel 13d, lid 8 Wet VpB

In bovengenoemde wetswijzigingen zijn reparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting opgenomen. Veelal naar aanleiding van jurisprudentie die niet in de lijn lag met de wensen van de wetgever. Het gaat om vier maatregelen, alsmede een aangekondigd wetsvoorstel. In een reeks van columns besteed ik aandacht aan deze wetgeving. De eerdere columns gaan over artikelen 10 en 15ac Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze derde column besteed aandacht aan artikel 13d, lid 8 van die wet. Lees verder

Gebed zonder eind: btw en zonnepanelen

Inmiddels wordt al enige tijd wordt gediscussieerd, overlegd en geprocedeerd over de btw-consequenties voor huiseigenaren met zonnepanelen. Recentelijk heeft de Hoge Raad zich mogen uitlaten in deze discussie. Lees verder

Reparatiemaatregelen vennootschapsbelasting (Belastingplan 2018 en Overige Fiscale Maatregelen 2018) – deel 2: artikel 15ac Wet VpB

In de genoemde wetswijzigingen zijn reparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting opgenomen. Veelal naar aanleiding van jurisprudentie die niet in de lijn lag met de wensen van de wetgever. Het gaat om vier maatregelen, alsmede een aangekondigd wetsvoorstel. In een reeks van columns besteed ik aandacht aan deze wetgeving. De eerste column bespreekt de reparatiemaatregelen van artikel 10 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze tweede column besteed aandacht aan artikel 15ac van die wet. Lees verder

Belastingdienst richt pijlen op rekening-courant

De rook van de vuurpijlen is net opgetrokken. Hier en daar klinkt nog een verdwaalde knal en dat zal nog wel even duren. Het nieuwe fiscale jaar belooft namelijk het nodige vuurwerk voor de belastingadviseur. Nieuwe wetgeving, maar ook oude vertrouwde punten vragen dringend aandacht. Eén daarvan is de rekening-courant (rc) van de directeur-grootaandeelhouder (dga). Lees verder