State of the Nextens 2016

Bron: Nicolette van den Hout

‘Ik vind het enorm leuk om hier te staan’, zo trapt Sander de Groot, managing director Professional Services Group, zijn presentatie op de klantendag af. Aan hem de taak om de Nextens-versie te vertellen van ‘the State of the Union’: wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd, wat hebben we met de klantwensen gedaan en voor welke uitdagingen staan we?

Trends

‘Vorig jaar hebben we met u besproken wat u belangrijk vindt en welke trends u zag’, begint De Groot. Hij schetst de vijf trends die we destijds gesignaleerd hebben:

 • de wereld versnelt waarbij connectiviteit belangrijker wordt;
 • digitalisering rukt ook op in het fiscale vakgebied waardoor de belastingadviseur minder invoerwerk hoeft te doen;
 • de wetgeving wordt steeds complexer;
 • er wordt meer flexibiliteit van u verwacht doordat uw klanten op andere tijden werken;
 • innovatie: bereidheid tot betaling alleen als de klant ook echt toegevoegde waarde in uw werk ziet.

‘Wij hebben toen met u afgestemd waaraan wij onze tijd aan moesten besteden. Daar kwamen drie grote dingen uit: verbetering van de rapportage, meer koppelingen en een sneller systeem. Aan alle drie de zaken hebben wij gewerkt. Per kwartaal loop ik met u door wat wij gedaan hebben en waar nog aan gewerkt wordt.’

Vierde kwartaal 2015

‘Op uw verzoek hebben we een klantportaal gemaakt’, zegt De Groot. In het klantportaal kunt u voor aangiften IB, VPB én BTW en opgaven ICP  om aangiften online door uw klant te laten accorderen, voordat u deze naar de Belastingdienst stuurt. ‘Daarnaast hebben we, zoals u van ons mag verwachten, IB 2014 opgeleverd en hebben we de rechten op een andere manier ingericht zodat die op de goede manier gebruikt kunnen worden door uw medewerkers. Vanaf het vierde kwartaal hebben we het mogelijk gemaakt om bij het aanvragen van uitstel gebruik te maken van meerdere beconnummers.

Daarnaast hebben we 29 nieuwe thema’s gemaakt in FiscaalTotaal zoals de Eigen woning regeling, fiscale eenheid en het pensioen in eigen beheer.

Tot slot hebben we in dit kwartaal koppelingen gemaakt met PinkWeb en Creaim.

Eerste kwartaal 2016

BTW / ICP en suppletie hebben we binnen de deadline opgeleverd. We hebben het daarnaast mogelijk gemaakt om dit digitaal in te sturen. Tijdens de klantendag van vorig jaar gaf u ook al aan dat de rapportages echt verbeterd moesten worden. Hier hebben we de eerste stappen in gezet. We hebben onder andere de lay-out verbeterd, zoals de weergave van kopjes, witruimtes en de minder fraaie afbrekingen zijn verholpen. Daarnaast is het mogelijk om de printinstellingen voor de verschillende belastingsoorten (IB / VPB / BTW) apart te regelen. We hebben nog meer ideeën om de rapportages verder te verbeteren.

Issues

We hebben in het eerste kwartaal ook uitdagingen gehad. Eén op de zestien klanten kreeg een 500-foutmelding. Dit kwam doordat er een server kapot was. Je kunt het vergelijken met de kerstlampjes van vroeger. Als daar één lampje van kapot was, deed de hele slinger het niet meer. Als nu een lampje stuk gaat, is alleen dat lampje kapot en de rest blijft branden. In de praktijk betekent dat wanneer een klant nu een foutmelding krijgt, de andere klanten direct worden omgeleid naar andere servers.

Tweede kwartaal 2016

SDU

In het tweede kwartaal zijn we voornamelijk bezig geweest voor de klanten die niet meer verder konden werken bij SDU. Daarvan hebben we een hoop nieuwe klanten mogen verwelkomen bij Nextens. Zij kwamen ook met nieuwe wensen naar ons. Zo vonden ze het bij SDU fijn om te werken met een soort digitale vingerafdruk op de aangifte en het doornummeren in een rapportage. Dat hebben we opgepakt.

Storing Digipoort

We constateren dat Digipoort dit jaar vaak last had van een storing. Hierdoor konden er geen aangiften verstuurd worden. Wij kunnen daar helaas niets aan doen. We hebben een klantvraag gehad of wij geen andere leverancier konden zoeken, maar Digipoort wordt onderhouden door Logius en Logius is partner van de Belastingdienst. Dus nee, wij zijn net zo goed afhankelijk van hen als u. Wel voeren we gesprekken met ze om zaken verbeterd te krijgen.

Naamsverandering

Daarnaast sprak De Groot over de naamsverandering. In mei hebben we het breed gecommuniceerd: we hebben echt afscheid genomen van de naam Elsevier. Elsevier is voornamelijk bekend van de almanakken en de desktop aangiftesoftware. Nextens is nu de naam voor alle fiscale producten. Het is de plek waarop FiscaalTotaal, de almanakken, vakbladen, actualiteiten, opinie en softwarepakketten samenkomen.

Klantendag2016_8_SanderDeGroot

Tekening van Gabriëlla van Vuure

Derde kwartaal 2016

‘In juli en augustus van dit jaar hebben we opgeleverd wat een hele grote wens van u was: de toeslagen verwerken in Nextens. Het was mooi om te zien dat vanaf de eerste dag dat dat opgeleverd was, de functionaliteit veelvuldig gebruikt werd.

Daarnaast was het vanaf dit kwartaal mogelijk om SBA’s te printen en om via Nextens de jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Pijnpunten

Een veelgehoord pijnpunt was de optimalisatiemogelijkheid. Dat kost veel tijd. In de desktop ging dat veel sneller, dat komt omdat er dan maar één persoon gebruikmaakt van de totale ingebouwde capaciteit van de computer. In Nextens worden er 200.000 berekeningen gedaan in de cloud, waarbij meerdere mensen gebruik maken van dezelfde server. Dat kost tijd. We hebben dat op een andere manier ingericht waardoor het voor de IB twee keer sneller is geworden. We gaan dat straks ook invoeren voor BTW en VPB.

Een ander pijnpunt was de storing bij Azure in augustus. Als Azure storing heeft, dan hebben wij er ook last van. En niet alleen wij trouwens, die storing was wereldwijd. Gelukkig gebeurt dat niet zo vaak en als het gebeurt, hebben ze het snel opgelost.

Koppelingen

In dit kwartaal hebben we ook weer verschillende koppelingen gemaakt. En deze keer ook met onze eigen kennisbank FiscaalTotaal. In het Nextens Helpcentrum is bij de aangifte de relevante informatie opgenomen vanuit de kennisbank FiscaalTotaal. Op deze manier kunt u sneller werken en bieden we u meer advieskansen. Mocht u nog geen abonnement hebben op FiscaalTotaal, wat ik me niet kan voorstellen, dan kunt u 31 dagen gratis gebruikmaken van de kennisbank vanaf de eerste keer dat u het opent.’ Er klinkt goedkeurend gegrinnik vanuit de zaal.

Vierde kwartaal 2016

‘In het huidige kwartaal staan er verschillende zaken op de planning: productreleases, snelheid, audit trail en documentmanagement. Met het inbouwen van de eerste versie van de audit trail is het mogelijk om te zien wie wat wanneer gedaan heeft in de aangifte. Dus wie heeft de aangifte bewerkt en wie heeft hem verzonden. Deze historie wordt zichtbaar. Met documentmanagement is het mogelijk om eigen documenten toe te voegen aan het klantdossier, zodat u alle informatie van uw klant overzichtelijk bij elkaar hebt staan.’

Querytool

De querytool is eigenlijk een allereerste stap van data analytics. ‘Die kant zullen we steeds verder op gaan’, zegt De Groot. Hij laat een filmpje zien hoe de querytool in de praktijk werkt. ‘Met de querytool in Nextens Premium kunt u zoeken in uw klantbestand, bijvoorbeeld op bepaalde kenmerken van klanten. Dit kan betrekking hebben op een belangrijke wetswijziging die betrekking heeft op die klanten. Vanuit de querytool krijgt u een lijst met klanten waar u een analyse op kunt maken, waarna u uw klanten vervolgens rechtstreeks kunt mailen.

Planning 2017

We gaan natuurlijk aan het begin van het jaar de product releases opleveren.’ De Groot noemt de zaken die verder nog op de planning staan:

 • Querytool uitbreiden
 • Rechten en rollen uitbreiden
 • VIA inlezen
 • Digitale Uitstelregeling (DUR)
 • Print editor
 • KvK fiscale eenheid (dit kan nu dus nog niet, hier was wat verwarring over)
 • Radar koppeling uitbreiden
 • Commentaren doorontwikkelen

Nextens analytics

‘In Nextens gaan we steeds meer de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van uw klantdata. Met deze data kunt u analyses maken die u helpen bij uw advieskansen.’

De Groot sluit af: ‘Ik heb geprobeerd u te laten zien welke stappen wij per kwartaal hebben gezet en wat we met uw feedback gedaan hebben. Blijft u vooral zoveel mogelijk feedback geven zodat we daarmee aan de slag kunnen.’

Positieve sfeer

Zelf vond De Groot het een positieve klantendag. ‘Het is een belangrijk ijkmoment. Wij krijgen feedback van de klanten en de klanten zien de mensen achter de organisatie. Op een klantendag kunnen we de relaties persoonlijk maken en dat wordt gewaardeerd.’

terug