Mee in de toekomst van Nextens

Bron: Nicolette van den Hout

Jaco Reitsma, uitgever Elsevier Nextens, neemt de klanten in de zaal mee in de ontwikkelingen op het gebied van de aangiftesoftware en de vakkennisproducten. Daarnaast geeft Reitsma een doorkijkje naar 2016 en 2017.

Jaco Reitsma

Van almanak tot cloud

‘Voordat ik over onze toekomstplannen ga praten wil ik eerst stil staan bij wat we de afgelopen jaren gedaan hebben’, vertelt Reitsma. ‘In 1955 is het ooit allemaal begonnen. Toen kwam de Belasting Almanak mee in het Elsevier magazine. Op de kop af bestaat die almanak dus 100 jaar. Daarna zijn we verder gaan ontwikkelen.’ In 1984 werd voor het eerst IB-aangiftesoftware aangeboden met floppy-disketten, in 1995 kwamen de inmiddels desktopprogramma’s van verschillende belastingsoorten voor het eerst op cd-rom uit. In 2008 kwam de mogelijkheid tot direct  downloaden en in 2014 de cloud. Nextens richt zich op fiscale software en de klanten kunnen zelf kiezen voor koppelingen naar andere pakketten in de administratieketen.

Eerste commentaren FiscaalTotaal

Een andere belangrijke pijler uit de presentatie is vakkennisbank FiscaalTotaal. ‘Ik vind het een belangrijk aandachtspunt omdat we veel extra vakinformatie binnen FiscaalTotaal hebben gemaakt, wat klanten vaak niet weten’, zegt de uitgever. ‘Met de kennisproducten van Elsevier Nextens beogen we u, in ieder onderdeel van het werkproces, te ondersteunen met de daarvoor benodigde informatie. In de toekomst blijven we ons verder ontwikkelen om u steeds beter en completer van dienst te zijn. Begin 2015 zijn de eerste 19 commentaar thema’s gepubliceerd op FiscaalTotaal. Een nieuwe aanpak in de markt van commentaren, waarin het uitgangspunt de vraag van uw klant is. En waarbij dit vraagstuk vanuit een juridisch oogpunt uiteen wordt gezet en u de voor dit vraagstuk relevante wetsartikelen voorzien van commentaren, worden aangereikt. Dat biedt u niet alleen een tijdsbesparing, maar vooral ook de zekerheid om compleet te zijn in uw advies. Want niet alleen de voor de hand liggende wetsartikelen worden u geboden, ook die artikelen die over het hoofd gezien zouden kunnen worden. We zijn nu bezig met 29 nieuwe thema’s. Aan de hand van adviesthema’s zal het commentaar ook hierna nog steeds verder uitgebreid worden en zo steeds completer zijn. Het voordeel van deze werkwijze is dat wij u per adviesthema compleet zijn in het commentaar.’

Nextens cloud

De cloud zou eigenlijk eerder worden gelanceerd. ‘Je weet, helaas, vaak pas hoe je iets moet bouwen nadat je het gemaakt hebt. Toen we na het uitbrengen van IB 2013 in Nextens merkten dat onderhoud en bouw veel meer inspanning kostten dan we hadden verwacht, begrepen we dat er iets moest worden gedaan aan de fundamenten, aan de basis, aan hergebruik van onderdelen en logica van opbouw. We hebben in 2014 ons verlies genomen, vooruitgang boek je alleen met vallen en opstaan. Het jaar 2014 is gebruikt om die basis om te bouwen, om herbruikbare technieken te introduceren en al onze processen te stroomlijnen. Eind 2014 bleek dat deze strategie hout snijdt. IB 2014 kon goed worden gebouwd op grond van de herbouwde IB 2013 applicatie. De zomer van 2015 hebben we vooral gebruikt voor de puntjes op de i: vormgeving en respons, feedback, helpfiles, een aantal nog ontbrekende printonderdelen. Vanaf 2016 zet Elsevier Nextens al haar klanten over naar de cloud. De cloud biedt meer mogelijkheden: digitaal accorderen met het klantportaal, integratie van FiscaalTotaal’.

Klant bepaalt mee

Voor Reitsma is de klantendag belangrijk zodat klanten kennis maken met het Nextens team. Wie zit er nou achter Nextens en wie is het team? En daarnaast vindt hij het belangrijk om van de klanten terug te krijgen of de prioriteiten die Nextens stelt, de juiste zijn of zouden zij dingen anders moeten doen. ‘Wij pakken uw feedback echt op en doen er wat mee’, zo verwoordde Reitsma het in zijn presentatie. En feedback krijgt hij: ‘Elsevier Nextens gaat dataminen in mijn gegevens? Mag dat zomaar?’ ‘Nee’, zegt Reitsma, ‘daar moeten wij toestemming van u voor krijgen.’ ‘Moet ik dan wel de cloud in gaan?’ Reitsma: ‘U kunt zelf kiezen. Wij blijven de desktop-programma’s ondersteunen zolang er vraag naar is, maar wij denken wel dat de cloud de toekomst is.’

Wanneer opgeleverd?

De voornaamste vragen vanuit de zaal was toch wanneer iets opgeleverd wordt. ‘In de releasenotes houden we u op de hoogte van de veranderingen van het pakket’, zegt Reitsma. ‘We zijn druk bezig om zo veel mogelijk koppelingen te maken met andere pakketten. Het worden uiteindelijk koppelingen die ook echt gaan werken. Erf en schenkbelasting leveren we in 2016 het eerste deel op en in 2017 het volledige pakket. De SBR-koppeling voor jaarstukken naar de KvK komt in 2016.’ Met dit antwoord gaat er een zucht van verlichting door de zaal.

terug