Wat is nieuw in aangifteland?

Bron: Nicolette van den Hout

‘Het enige wat standaard is aan SBR is dat het allemaal verschillend is’, hiermee zet Aart van den Brink, hoofdredacteur fiscale software, meteen de toon voor zijn presentatie op de klantendag. Hij gaat in op de veranderingen op het gebied van SBR, de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, de digitale uitstelregeling en de Kamer van Koophandel.

Kamer van Koophandel

Met zijn statement over Standard Business Reporting (SBR) heeft Van den Brink meteen de lachers op zijn hand. Maar daarna wordt het serieus. ‘Vanaf boekjaar 2016 is het wettelijk verplicht om publicatiestukken voor de bedrijfsklassen micro en klein elektronisch te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor bedrijfsklasse middel is dat in 2017 en voor groot in 2018’, zegt Van den Brink. Het merendeel van de bedrijven valt in de bedrijfsklasses micro en klein. Vervolgens legt de hoofdredacteur uit hoe de deponering in Nextens werkt. Voor de deponering bij de KvK is een apart tabblad opgenomen in de Vpb aangifte. ‘De bedragen die daar staan worden opgehaald uit de aangifte. Vervolgens kun je kiezen of je als micro of als klein wilt deponeren. Daar zijn wel regels en richtlijnen voor, maar bij micro kun je bijvoorbeeld geen toelichting geven. Bij klein kan dat wel. Dus als je wel een toelichting wilt geven, maar je valt onder micro, kun je er alsnog voor kiezen om als klein te deponeren.’

‘Uiteraard bevat Nextens allerlei controles, zelfs een aantal dat de KvK zelf niet eist, zoals het sluiten van de balans. Anders dan bij IB of Vpb geldt, mag je maar één keer deponeren, dus stuur geen test-deponering in. De deponering kan overigens worden afgedrukt onder Printonderdelen voor eigen dossier’, zegt Van den Brink.

Wat zijn de plannen voor volgend jaar?

 • Dochters in de fiscale eenheid kunnen deponeren
 • Conversie van toelichtingen en grondslagteksten
 • Deponeren in het Engels
 • Functionele valuta

Let op! Deze zaken zijn voor de deponeringen 2015 dus niet mogelijk.

Vennootschapsbelasting

In de aangifte vennootschapsbelasting 2016 zijn enkele nieuwe vragen opgenomen die voortvloeien uit wetswijzigingen. Van den Brink noemt er een aantal. Bij Deelnemingen moet uitleg worden gegeven over Verkapte dividenden, bij Aandeelhouders over Informeel kapitaal. ‘Ik zag ineens dat de adressen hierbij niet standaard worden uitgevraagd zoals dat bij andere SBR-rapporten wel het geval is, dus niet straat, huisnummer, toevoeging. Ik vind het prima, maar het zou me niet verbazen als er volgend jaar een splitsing nodig is. Overigens zag ik dat het invullen van voorletters in de IB-aangifte ineens niet meer verplicht is. Zouden er mensen zijn zonder voorletters?’, vraagt Van den Brink zich hardop af.
Er is ook een nieuwe conditie: fiscale nummers in een Vpb aangiften moeten uniek zijn. ‘Dus niet het fiscaalnummer van de vennootschap ook invullen bij een aandeelhouder of een deelneming. Dit blijkt vaak te gebeuren als men het nummer niet weet’, zegt Van den Brink.

Nieuw is de zogenaamde country by country rapportage die vanaf juni 2017 verplicht onder SBR moet worden ingediend; een uitsplitsing van de winsten van een onderneming per (internationale) deelneming. Deze verplichting geldt voor bedrijven met een omzet van meer dan € 750.000.000. ‘Daar heeft u natuurlijk erg veel klanten van kan ik me zo voorstellen’, zegt Van den Brink. ‘Het is ook maar de vraag of we dit onderdeel in Nextens gaan opnemen.’

 

Inkomstenbelasting

‘Ik heb eigenlijk alleen maar verhalen te vertellen over zaken die voor bijna niemand van belang zijn. Voor ons geldt in de IB dat 90% van ons werk maar nuttig is voor een zeer klein percentage van onze klanten.’ Als voorbeeld noemt hij wijzigingen bij de eigenwoningschuld en kapitaalverzekering eigen woning. Verder benoemt hij de veranderingen in box 3:

 • De ouderentoeslag is vervallen in 2016
 • Heffingsvrij vermogen geldt inmiddels ook voor de buitenlander
 • In 2017 geldt een nieuwe berekening voordeel uit sparen en beleggen
 • De manier waarop voor buitenlanders het voordeel moet worden berekend en het 90% criterium moet worden gecontroleerd is sterk gewijzigd

 

Klantendag2016_9_AartVanDenBrink

Tekening van Gabriëlla van Vuure

Wat verandert er verder nog in IB?

 • De studiekosten voor een studie met studiefinanciering zijn niet meer aftrekbaar
 • Ook in de IB enkele nieuwe vragen bij de Investeringsaftrek
 • Ook de tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden is vervallen
 • Curaçao (vanaf 2016) en St. Maarten (vanaf 2017) vallen door verdragswijzigingen niet meer onder de bijzondere landen (non-discriminatie) waarvoor bepaalde aftrekposten gelden.
 • Er geldt vanaf 2016 dat de heffingskorting IB tijdsevenredig moet worden verminderd als de (buitenlandse) belastingplichtige niet het gehele jaar kwalificerende buitenlandse belastingplichtige was. Dit betreft vooral de migrant. Migranten krijgen nu nog de hele heffingskorting voor IB, maar als ze niet kwalificeren krijgen ze de korting alleen over de Nederlandse periode. ‘Hier valt gemakkelijk een half uur over te vertellen, voor welke heffingskortingen het geldt, wat je moet verzenden als je een deel van het jaar kwalificeert, wat vooral niet, hoe je dan moet rekenen – zal ik niet doen.’ De voorspelbaarheid van de aanslag wordt hier niet veel beter van, vooral omdat de aanslagberekening van de Belastingdienst pas duidelijk is als er al een tijd aangiften worden ingestuurd. Insturen volgens SBR wordt vaak gezien als een soort wondermiddel waarmee alle problemen kunnen worden aangepakt. Dat is bij dit soort zaken niet het geval.

Digitale uitstelregeling

Het hele idee van digitalisering van de uitstelregeling is dat uiteindelijk de terugkoppel cd-rom niet meer nodig is. Daar wordt nu aan gewerkt. Hoe gaat dat straks in zijn werk? De Belastingdienst maakt een lijst op grond van het beconnummer. Dat beconnummer wordt via interne systemen gekoppeld aan uw KvK-nummer wat weer als identificatie geldt voor het nieuwe retourbericht. Nextens krijgt de berichten te zien die voor uw certificaat klaar staan. Vervolgens leest Nextens het bericht en haalt daar de klanten uit die we kennen (per beconnummer bijvoorbeeld). Het kan zijn dat meerdere beconnummers hetzelfde KvK-nummer hebben. Dit gaat nog goed.
Het wordt moeilijk als er twee becons zijn met beiden een certificaat, maar voor verzending en ophalen een ander certificaat wordt gebruikt. Hiervoor wordt een (papieren) machtigingssysteem uitgerold. ‘Volgend jaar is echt een proefjaar, vanaf 2018 gebruikt de Belastingdienst geen cd-roms meer’, sluit Van den Brink af.

terug